Automatisk körjournal

Att skriva körjournal har aldrig varit så här enkelt!

LogMyDrive är ett nytt sätt att hålla körjournal. Du behöver inte längre skriva upp dina arbetsresor för hand, utan resornas änd- och tidpunkter, rutter och köravstånd sparas automatiskt i körjournalen genom din mobiltelefon.

För att ta servicen i bruk, behöver du endast en Android, iOS eller Windows Phone mobiltelefon utrustad med GPS och internetförbindelse. Efter att du installerat programmet som sparar dina rörelser på din mobiltelefon, behöver du inte göra annat än köra iväg!

Du kan läsa och redigera körjournalen på webben, så den är alltid tillgänglig var du än finner dig. Med hjälp av det enkla användargränssnittet går redigeringen som en dans! Om du vill föra in datan och bearbeta den i ett annat system, kan du också exportera datan i flera olika format (t.ex. Excel).